NBV + dcb

De NBV vertaling (met deutero­canonieke boeken)

De NBV met deutero­canonieke boeken

De Bijbel in de De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) vertaling inclusief de deuterocanonieke boeken is een bijbel voor zowel katholieken als protestanten.

Deuterocanonieke boeken

De Bijbel is een dik boek, maar er is een verschil van mening over de vraag hoe dik. Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken. Het Oude Testament bestaat volgens protestanten uit 39 boeken, maar volgens katholieken uit 46 boeken. De boeken die niet in de joodse of protestantse bijbel staan, maar wel in de katholieke, worden de deuterocanonieke boeken genoemd.

Het gaat om de boeken Tobit, Judit, Ester (Grieks), 1 Makkabeeën, 2 Makkabeeën, Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach, Baruch (inclusief de brief van Jeremia) en Daniël (Grieks).

De term ‘deuterocanoniek’

De term deuterocanoniek komt van het Griekse woord deuteros, wat ‘tweede’ betekent. Het is gecombineerd met het woord canon (dat betekent ‘norm’ of ‘richtlijn’). Binnen de protestantse traditie worden deze boeken ook wel aprocrief (‘verborgen’) genoemd.

https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/nbv-met-deuterocanonieke-boeken/